Έλεγχος εισερχομένων

  • Το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας της NADI Electronic Systems συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων που απαιτούν έλεγχο. Τα πλάνα ελέγχου δημιουργούνται από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγής και άπό το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Τα δείγματα επιλέγονται βάσει DIN-2859.

Factory Acceptance Test (FAT)

  • Σύμφωνα με την παρεχόμενη Λίστα Υλικών (Bill of Material - BOM) ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας

  • Χρησιμοποίηση εργαλείων όπως FMEA, POKA YOKE, INTERLOCKING.

Έλεγχοι

  • Οπτικός Έλεγχος προϊόντων βάσει του IPC-A-610D.
  • Λειτουργικός Έλεγχος προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Έλεγχος εξερχομένων

  • Ποιοτική αποδοχή προϊόντων από αντιπρόσωπο του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η επιλογή των δειγμάτων γίνεται βάσει DIN-2859. Τα στοιχεία - δεδομένα συλλέγονται και αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση.