Η NADI Electronic Systems A.Ε. ιδρύθηκε το 2008, υιοθετώντας την τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας την μακρόχρονη εμπειρία του ομίλου NADI. Έχει δε πιστοποιηθεί από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της από το ISO 9001:2008.

Από ιδρύσεως της NADI Electronic Systems μέχρι και σήμερα η εταιρεία παρακολουθεί δυναμικά τις εξελίξεις στα θέματα τεχνολογίας και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς και αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

O ρυθμός των επενδύσεων της εταιρίας παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση, γεγονός που εξασφαλίζει το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της παραγωγής και την πλήρη μηχανοργάνωση της επιχείρησης, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού. Η δυναμική παρουσία της NADI Electronic Systems στις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης πιστοποιείται από τη σύναψη συνεργασιών με αναγνωρίσιμους οίκους του εξωτερικού. Το γεγονός ότι το 90% της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την τήρηση υψηλών προδιαγραφών Διαχείρησης Ποιότητας, αποτελούν εγγύηση για την ομαλή πορεία της NADI Electronic Systems στον τόσο ανταγωνιστικό χώρο των ηλεκτρονικών.

Τα προϊόντα της NADI Electronic Systems απευθύνονται σε μία μεγάλη γκάμα τομέων υψηλής τεχνολογίας, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, η Αυτοκινητοβιομηχανία και οι Βιομηχανικές εφαρμογές. Παράλληλα διασφαλίζει θέσεις εργασίας και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στο σύγχρονο εργοστάσιο της NADI Electronic Systems απασχολούνται σήμερα 45 άτομα και η τάση είναι αυξητική.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και με τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της ποιότητας των προϊόντων που παρέχει η NADI Electronic Systems.