Οι εγκαταστάσεις της Nadi Electronic Systems περιλαμβάνουν:

  • 2000 τ.μ. Χώρο παραγωγής
  • 1000 τ.μ. Αποθήκη

Ο εξοπλισμός της NADI Electronic Systems συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής τεχνολογίας SMD
  • Δύο γραμμές τεχνολογίας THT (κυμματική κόλληση RoHS και non-RoHS)
  • Αυτόματες μηχανές ηλεκτρικού ελέγχου κυκλωμάτων (flying-probe)
  • Αυτόματες μηχανές κοπής καλωδίων και τοποθέτησης συνδετήρων
  • Αυτόματες μηχανές τοποθέτησης ακροδεκτών
  • Χειροκίνητες και αυτόματες πρέσσες τοποθέτησης ακροδεκτών
  • Σύστημα ελέγχου υψηλής τάσεως καλωδιώσεων (WEE tester)
  • Συσκευή Datapaq για δημιουργία θερμικών προφίλ κολλήσεων