Πλάνο Ποιότητας

  • Δείκτες διασφάλισης ποιότητας.
  • Έρευνα και εφαρμογή των εργαλείων διασφάλισης ποιότητας (FMEA, NCR).

Παρακολούθηση Διαδικασιών

  • Διαχείρηση - Παρακολούθηση συστήματος ποιότητας προμηθευτών.
  • Control Plans, Διαδικασίες και Πρότυπα.

Κατασκευή / Διανομή

  • Επιθεωρήσεις διαδικασιών ποιότητας.
  • Επιθεωρήσεις παραγόμενων προϊόντων.
  • Έλεγχος εξερχομένων προϊόντων.