Οι σαφώς οριοθετημένες γραμμές της οργάνωσης της NADI Electronic Systems, συντελούν στη διαχείρηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της εταιρείας χωρίς επικάλυψη των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων της διαχείρισης και των ανθρώπινων πόρων. Το διάγραμμα για τη χαρτογράφηση της εταιρίας συντελεί στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οργανωτική δομή της NADI Electronic Systems A.Ε :